Tạo Sơ Đồ Trang Web Cho Blogger ( SiteMap )

 • Bạn có muốn tạo Sơ đồ trang web ( SiteMap ) cho Blogger không nè, Hãy làm theo các bước mình hướng dẫn dưới đây một cách cẩn thận để tạo Sơ đồ trang web cho Blogger và làm cho blog blogger của bạn trông tuyệt đẹp !
  https://www.kiemtien30s.com/2021/11/tao-so-do-trang-wed-cho-blogger-tao-site-map-blogger.html

  Tạo Site Map ( Sơ Đồ Trang Wed Blogger )


 • Tôi sẽ hướng dẫn bạn Tạo Sơ đồ trang web ( SiteMap ) HTML cho Blogger !
 1. Đầu Tiên Truy Cập Trang Tổng Quan Blogger ( Blogger.com )
 2. Chuyển Đến Phần Trang Và Nhấp vào Nút Trang Mới.
 3. Nhấp Vào Biểu Tượng Bút Chì, Sau Đó Nhấp Vào Chỉnh Sửa HTML.
 4.  Sao Chép Đoạn Mã Bên Dưới 👇
  <!--Sitemap Page-->
  <div class="postBody" id="postBody"><div class="postSection sitemaps" id="sitemaps">
   <div class="loading">Đang tải....</div>
  </div></div>
  
  <script>/*<![CDATA[*/
  /* Blogger Sitemap Dropdown: change i.src="..." with your url */
  var toc_config = {containerId:'sitemaps', showNew:0, sortAlphabetically:{thePanel:true, theList:true}, activePanel:1, slideSpeed:{down:400, up:400}, slideEasing:{down: null, up: null}, slideCallback:{down:function(){}, up:function(){}}, clickCallback:function(){}, jsonCallback:'sitemaps',delayLoading: 0};
  window.onload = function(){
  !function(e,o){var t=o.getElementById(toc_config.containerId),c=o.getElementsByTagName("head")[0],n=[];e[toc_config.jsonCallback]=function(e){for(var o,c,i=e.feed.entry,a=e.feed.category,l="",s=0,d=a.length;d>s;++s)n.push(a[s].term);for(var r=0,f=i.length;f>r;++r)(toc_config.showNew||toc_config.showNew>0)&&r<toc_config.showNew+1&&(i[r].title.$t+=" %new%");i=toc_config.sortAlphabetically.theList?i.sort(function(e,o){return e.title.$t.localeCompare(o.title.$t)}):i,toc_config.sortAlphabetically.thePanel&&n.sort();for(var g=0,h=n.length;h>g;++g){l+='<div class=\"sitemapBox\"><h4 class=\"sitemapTitle\">'+n[g]+'</h4>',l+='<div class=\"sitemapContent\"><ol>';for(var _=0,p=i.length;p>_;++_){o=i[_].title.$t;for(var w=0,u=i[_].link.length;u>w;++w)if("alternate"==i[_].link[w].rel){c=i[_].link[w].href;break}for(var v=0,m=i[_].category.length;m>v;++v)n[g]==i[_].category[v].term&&(l+='<li><a href=\"'+c+'\" title=\"'+o.replace(/ \%new\%$/,"")+'\">'+o.replace(/ \%new\%$/,"")+'</a></li>')}l+='</ol></div></div>'}t.innerHTML=l }; var i=o.createElement("script");
  i.src="https://www.kiemtien30s.com/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=9999&callback="+toc_config.jsonCallback,"onload"==toc_config.delayLoading?e.onload=function(){c.appendChild(i)}:e.setTimeout(function(){c.appendChild(i)},toc_config.delayLoading)}(window,document);
  }
  /*]]>*/</script>
  
  <style>
  .sitemaps{font-size:14px}
  .sitemapBox{padding:15px;border:1px solid var(--content-border);border-radius:5px}
  .sitemapBox:not(:last-child){margin-bottom:20px}
  .postEntry .sitemapTitle{margin-top:0; font-size:14px;font-weight:400;font-family:var(--body-font)}
  .sitemapTitle:before{content:'Label: '; font-size:90%;opacity:.8}
  .sitemaps ol{list-style:none;margin:0;padding:0;counter-reset:sitemap-count}
  .sitemaps li{display:flex;align-items:baseline}
  .sitemaps li:not(:last-child){margin-bottom:0}
  .sitemaps li:before{content:counter(sitemap-count) '.';counter-increment:sitemap-count;flex-shrink:0;width:25px;font-size:13px;font-family:var(--font-body);line-height:normal; opacity:.7}
  
  .darkMode .sitemapBox{border-color:rgba(255,255,255,.1)}
  </style>
 5. Dán mã vào phần HTML của trang sơ đồ trang web của bạn.
 6. Thay thế https://kiemtien30s.com thành địa chỉ blogger của bạn.
 7. Nhấn Lưu Vậy Là Xonggg !

 •  Kết  Bài : Kiếm Tiền 30S đã Chia Sẽ và Hướng Dẫn các bạn Tạo Sơ Đồ Trang Web cho Blogger (SiteMap). Nếu như có bất kì thắc mắc nào vui lòng comment bên dưới để được giải đáp nhé. Bạn nào làm không được cứ cmt bên dưới mình sẽ chỉ lại ạ. Hy vọng bài viết này có ích với bạn, chúc các bạn thành công !


  Post a Comment (0)
  Previous Post Next Post