Mở Khóa Facebook Bị FAQ Mạo Danh - Tut Unlock FAQ Mạo Danh FACEBOOK 2H

Sau đây mình xin hướng dẩn cái bạn cách Unlock Facebook Bị FAQ Mạo Danh  Cách rất đơm giản chủ yếu các bạn chịu xem thì làm được thôi, không nói dài dòng nữa vào việc thôi .


https://www.kiemtien30s.com/2021/11/mo-khoa-facebook-bi-khoa-faq-mao-danh.html

Mở Khóa FACEBOOK BỊ KHÓA FAQ MẠO DANH

Mở Khóa FACEBOOK ( Unlock FAQ MạoDanh )

à Lưu Ý: Fake Ip Hoa Kì,Ngôn Ngữ Mỹ Nhá..Luôn Luôn Fake 2 thứ này nhá !

  • Bước 1 : Bạn cần có Mail trong ních đó,có ngày tháng năm sinh,nơi ở và tên thật trong ních facebook bạn cần unlock
  • Bước 2 : Bạn fake 1CMND Chuẩn,Có Thêm giấy tờ thì còn tốt, Đúng Info Thì ních mới về
  • Bước 3: Vào Link : 

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Điền Tất Cả Thông Tin

Sau Đó Úp CMND Lên

Thông Tin Bổ Sung Trong Link :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

- Hi Facebook Team,I wish that Facebook will reactivate your account. My account insists does not violate the terms of the Facebook Team has put out. I think because of the confusion so my account is locked. I pledge to use Facebook correctly with the Facebook Team set off.

My name : Tên Thật,Để Dạng Không Dấu,In Hoa..
Ví Dụ : BUI VIEN DUONG

Date of birth: Ngày Tháng Năm Sinh=Tiếng Anh Ví Dụ: April 09, 1998

Full Link :  Nhập Link Facebook Bạn Bị Khóa

Email Subscription Facebook:  Nhập Mail của bạn

Thanks Facebook Team. 

  • Bước 4 : Chờ Tin Nhắn Trong Mail Của Bạn..Khi Facebook gửi về Yêu cầu bạn Trả lời Thì Bạn Trả Lời Là:

- Hi Facebook Team,I wish that Facebook will reactivate your account. My account insists does not violate the terms of the Facebook Team has put out. I think because of the confusion so my account is locked. I pledge to use Facebook correctly with the Facebook Team set off.

My name: Tên Thật,Để Dạng Không Dấu,In Hoa..
Ví Dụ : BUI VIEN DUONG

Date of birth: Ngày Tháng Năm Sinh=Tiếng Anh Ví Dụ: April 09, 1998

Full Link : Nhập Link Facebook Bạn Bị Die

ID Card : Nhập ID CMND Vào

Email Subscription Facebook: Nhập Mail của bạn vào

Thanks Facebook Team.

Nhớ Làm Đúng Hướng Dẫn Nhá..CMND Chuẩn vs Info Đúng Thì Ních Sẽ về

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post